Cyfrowa fotografia, czyli malarstwo XXI wieku

Pytanie o prymat malarstwa nad fotografią pojawiło się wraz z aparatem fotograficznym, czyli w XIX wieku, wówczas podkreślano przeciwieństwo tych dwóch form. Artyści XX wieku nie tylko nie widzieli potrzeby zastanawiania się nad tym, ale też łączą obraz z fotografią. Twórcy współcześni posunęli się dalej do malarstwa włączyli również techniki cyfrowe. Wśród młodych twórców w ten sposób myślących o malarstwie warto wymienić Andrew Sendora i André Hemer. Pierwszy z nich do swoich obrazów dodaje cyfrowe, rozpikselowane i zdigitalizowane formy, drugi w swoich pracach pragnie uchwycić moment przejścia tradycyjnie stworzonego obraz w formę zdigitalizowaną.