Performance czyli sztuka ponowoczesności

Współczesna rzeczywistość ma to do siebie, że znacznie wzbogaciła ona środki komunikacji, wraz z nimi artyści zyskali również nowe środki wyrazu. Ponowoczesna sztuka to nie tylko rzeźba czy malarstwo, to również instalacja artystyczna oraz performance.

Performance to publiczne wykonanie jakiegoś aktu, który jest zjawiskiem artystycznym. W performensie twórca a jednocześnie materiom sztuki jest artysta. Jego ciało staje się przedmiotem i podmiotem dzieła. Performance nie ma również ograniczeń w zakresie tematyki i formy.

Jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych performensów jest sztuka Yoko Ono, która uklękła na na ulicy układając obok siebie nożyczki, zachęcając widzów by odcinali kawałki jej ubrania. Publiczność tak zaangażowała się w tę czynność, że gdy „Cut One” dobiegło końca Yoko była zupełnie naga. Krytycy sztuki podkreślają związek performance’u z wojną w Wietnamie (Cut One odbył się w 1964 r.). Wydarzenie miało podkreślać destrukcyjny charakter walk jednocześnie je upamiętniajac.